Specialist in ramen, deuren en vliesgevels verovert Nederland

Het relatief jonge Tarion Gevelbouw timmert sinds 2012 hard aan de weg en is in korte tijd uitgegroeid tot een omvangrijke gevelbouwer in de breedste zin van het woord. Van kunststof of aluminium ramen en  deuren tot complete vliesgevels, het familiebedrijf pakt elke uitdaging met twee handen aan.

Ook als het gaat om omvangrijke projecten, zoals de renovatie van enkele honderden portiekwoningen in Den Haag.

Midden in de laatste ‘bankencrisis’ zijn vier broers uit spontaniteit Tarion Gevelbouw gestart. Idris Sorgucu is er één van. “Twee van mijn broers hadden al een carrière in de gevelbouw achter de rug en hun aande-len verkocht in de crisisjaren,” zegt hij. “Op een gegeven moment begon het toch weer te ‘kriebelen’ en zijn we Tarion Gevelbouw gestart. We merken dat we langzaam maar zeker steeds meer naamsbekendheid begin-nen te krijgen in de branche. Niet in de laat-ste plaats door de gerenommeerde projec-ten die we uitvoeren. Daarbij hebben we een sterke focus op projecten van Vereniging van Eigenaars (VvE) en woningbouwcorporaties.”

Aluminium en kunststof

Tarion Gevelbouw is gespecialiseerd in het engineeren, leveren en plaatsen van ramen, deuren en vliesgevels in zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten. Sorgucu: “We werken met profielen van Kawneer voor de aluminium producten en met K-vision als het in kunststof mag zijn. Onze grootste kracht zit hem in het feit dat we uiterst flexibel zijn en snel kunnen schakelen en opschalen. We proberen zoveel mogelijk bij een project al in de voorfase mee te denken om tot de meest optimale oplossing te komen. Zeker voor VvE’s en woningbouwcor-poraties is dat van belang. We hebben het ge-duld om VvE-klanten goed te begeleiden en te bedienen. Als bedrijf zijn we erin bedreven om de neuzen van alle stakeholders dezelfde kant op te krijgen. Daarnaast verzorgen we vanzelf-sprekend de engineering en calculatie. De pro-fielen worden vervolgens geassembleerd en door onze eigen monteurs geplaatst.”

Verduurzamingsopgave 228 portiekwoningen

Een mooi voorbeeld van een project waar Tarion Gevelbouw zijn meerwaarde absoluut laat gelden, is het groot onderhoud aan 228 portiekwoningen in Den Haag. “We leveren en plaatsen hier zowel kunststof als alumi-nium kozijnen,” legt Sorgucu uit. “Samen met Haag Wonen en ERA Contour werken we op die manier aan een grootschalige verduurza-mingopgave voor een beter binnenklimaat. De stalen kozijnen aan de straatzijde worden ver-vangen door aluminium exemplaren van Kaw-neer in een karakteristieke steellook uitstraling. Aan de niet-straatzijde is gekozen voor kunst-stof kozijnen van K-vision. Het project zijn we gestart midden in de coronaperiode. Ondanks de beperkingen zijn we er samen met andere partners toch in geslaagd om de verduurza-mingsopgave toch door te zetten. Uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen. Het project loopt nog tot maart 2021.”

Tarion Gevelbouw groeit hard, maar volgens Sorgucu is het wel een gezonde groei. “We blijven voortdurend innoveren en investeren in nieuwe initiatieven,” zegt Sorgucu. “Zo hebben we recent het bedrijf InnoFacade op-gericht met als doel collega’s in de branche uit te dagen te investeren in innovatie. Om zo samen met elkaar te bouwen aan de uitda-gingen van morgen. In 2021 verwachten we met nieuwe, slimme en energie-opwekkende gevelconcepten te komen.”

Tekst: Roel van Gils - gevelbouw.info